Mätverktyg ledde till alkoholfri satsning

Numera innehåller det alkoholfria ölsortimentet både smala sorter och säsongsprodukter.

Ida Lindberg, marknadschef på Nils Oscar, diskuterar öl med bryggmästare Patrick Holmqvist.