Stockholm ansöker igen om att få särskilt flexibla ordningsvakter

Stockholms stad ger sig inte. Inom några dagar lämnas 14 nya ansökningar till polisen om att få använda särskilt flexibla ordningsvakter.  Dessa ska kunna sättas in för att möta en ny typ av brottslighet som inte har några geografiska begränsningar, menar säkerhetschefen Jesper Ackinger.